Doe mee en sta 2 minuten stil bij 11 april 2020.

11 april 2020, de dag dat Raalte 75 jaar geleden werd bevrijd, willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De bedoeling is zaterdag 11 april a.s. ’s avonds om 20.00 uur twee minuten stil te staan bij de bevrijders van destijds. Het verzoek is om dan massaal een kaars op te steken, waar mogelijk buiten op straat, op het balkon, in de tuin of binnen voor het raam.

Ook wordt opgeroepen om zaterdag 11 april a.s. vanaf 9.00 uur ’s morgens de vlag uit te hangen. Dat kan de speciale bevrijdingsvlag zijn, die nog steeds te koop is bij supermarkt Albert Heijn te Raalte (zo lang de voorraad strekt) of de Nederlandse vlag. Voor de nationale vlag geldt overigens dat deze bij voorkeur niet ’s nachts tussen zonsondergang en zonsopkomst buiten mag hangen. Voor diegenen die dat wel willen is het goed gebruik de vlag te verlichten waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.
Tevens is het de bedoeling dat de kerken in de gemeente Raalte worden verlicht en hun klokken luiden.

We willen hiermee tegelijkertijd ook al die mensen, zorgverleners, bedrijven, artsen en specialisten, ouderen, zieken en hulpbehoevenden die het moeilijk hebben en allen die zich dienstbaar stellen voor de medemens in deze onzekere periode en een bijzonder bijdrage leveren met deze actie op 11 april a.s. een hart onder de riem steken. Dat we elkaar steunen, eenheid, verbondenheid en solidariteit uitstralen in de hele gemeente Raalte.

 

Doe mee! Kopieer en deel dit bericht op Facebook.

Hieronder de data waarop de verschillende dorpen zijn bevrijd in de gemeente Raalte.

  • Nieuw Heeten: 9 april
  • Heeten: 9 april
  • Mariënheem: 9 april
  • Luttenberg: 10 april
  • Broekland: 11 april
  • Raalte: 11 april
  • Heino: 12 april
  • Lierderholthuis: 13 april
  • Laag Zuthem: 13 april
Duif-Shutterstock

RAALTE VIERT
75 JAAR VRIJHEID

Doe mee! We zoeken samenwerking met iedereen in de Gemeente Raalte.


Dit voorjaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente Raalte bevrijd werd door de Geallieerden. Vijf sombere, zware en moeilijke bezettingsjaren kwamen daarmee ten einde. Van 11 april tot en met 5 mei gaan we dat met een groot aantal activiteiten herdenken met als thema ’Raalte viert Vrijheid’. Een grote groep vrijwilligers is al maandenlang bezig met het uitwerken van de vele ideeën om deze bijzondere mijlpaal op een bijzondere manier te vieren.

Wij willen er samen met u en alle inwoners van Raalte en haar buurtdorpen een onvergetelijk evenement van maken. Juist om eenheid, verbondenheid en samenwerking met ons allen uit te stralen en te laten zien waar Raalte toe in staat is.

Hiervoor is het bovenal van belang dat we ons gezamenlijk inzetten voor de viering van vrijheid en dit willen uitdragen naar alle generaties. Niet alleen in de periode van 11 april t/m 5 mei, maar ook in de toekomst. Als dank voor hen die zo’n groot offer hebben gebracht om ons de hedendaagse vrijheid te geven!

Raalte en kerndorpen kregen van de oorlogsjaren ’40-’45 een beste tik mee…

Van 10 mei 1940 tot en met een deel van 11 april 1945 werd de gemeente Raalte bezet door de Duitsers. Het waren vijf jaren waarin tientallen slachtoffers vielen door oorlogsgeweld èn vervolging. De inwoners kregen te maken met allerlei regels die werden opgelegd door de Duitsers. Zoals de plicht voor jongemannen van 18 jaar en ouder om zich te melden voor de abeitseinzatz. Of men had zich te houden aan de avondklok.

Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.

  • Rudi Hemmes, Engelandvaarder

Doe mee.

Wie doet mee?
Doe mee

- Inleveren foto's '40-'45.
- Materiaal '40-'45 beschikbaar stellen. - Bewoners van de gemeente Raalte kunnen hun huis en straat aankleden / versieren met een speciaal en eenmalig daarvoor ontworpen vlag.

Aankleding dorp

Het centrum van Raalte en haar buurtdorpen wordt aangekleed met vlaggen van de bevrijders en winkeliers proberen hun etalages aan te kleden met materialen van '40-'45.
Dit loopt van 11 april t/m 5 mei 2020.

Fotoexpositie

- 11 april op de plas fotoexpositie "Raalte in oorlogstijd".
- Expositie van 11 april tot 5 mei 2020 van Jos Segbers in de Grotestraat 10.
- 11 april tot 5 mei fotoexpositie van de historisch vereniging Raalte.

Programma

- 11 april 20.00u 75 jaar Raalte vrijheid bij Neuf en Gouverneur.
- Rolling Roldies
expositie
- 17/18 april klassieke dansuitvoering op de markt Raalte
- 24 april klasssiek concert de Plaskerk
- 5 mei bevrijdingsconcert Kruisverheffing

Vrijheidsdiner 5 mei

- Bevrijdingsdiner Hotel de Zwaan / Brasserie Zwakenberg

neve-play
Media

- Speciale uitgave Weekblad voor Salland.

Activiteiten /programma buurtdorpen

- Raalte
- Heino
- Broekland
- Heeten
- Luttenberg
- Mariënheem
- Nieuw Heeten
- Laag Zuthem
- Lierderholthuis

Donaties

Wilt u doneren meld u zich dan aan...

Steun 75 jaar Vrijheid Raalte

- Sponsoring d.m.v. marhshall pakketten

Vrijheidsconcert 5 mei 2020 + videomapping Kruisverheffing.

Orkest over de IJssel


Persoonlijke verhalen.

Degenen die niemand verloren hadden schetsten een beeld van we hebben geluk gehad en eigenlijk weinig echt nare dingen meegemaakt. Of men vergeleek Raalte met andere plaatsen en gaf aan dat het al met al nog veel erger had gekund.
In gesprek met nabestaanden van slachtoffers uit die oorlog was het beeld wel anders. Ook voor de hand liggend. Want dan raakt die oorlog je heel direct en neemt maar zo een of meer van jouw dierbaren weg.

Familie David de Lange (Raalte Clopedie)

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Martijn Dadema

Goedenavond,

Van harte welkom in het Hoftheater bij onze nieuwjaarsreceptie. Een speciaal welkom voor de genomineerden van het Goudhaentje 2019: het multifunctionele veld uit Lierderholthuis, de Open Muziekestafette uit Heino, en vrienden van het Hofstedehuis Raalte. Eveneens een speciaal welkom aan genodigde inwoners uit onze gemeente die dit jaar 75 jaar worden. 75 jaar geleden werd u geboren in het jaar van de bevrijding. En dit jaar vieren we uw verjaardag, maar ook 75 jaar vrijheid. Fijn dat u hier allen bent.

Ik wens u en alle inwoners namens de gemeenteraad, het College van B&W en de ambtelijke organisatie een heel voorspoedig en gezond 2020.
Het wordt een bijzonder jaar. Allereerst omdat de gemeente is genomineerd als Best Bestuurde Decentrale Overheid. Misschien winnen we volgende week.

75 jaar Bevrijding

Maar het wordt vooral een bijzonder jaar, omdat we 75 jaar bevrijding en 75 jaar vrijheid vieren.

Op 9 april 1945 begon de bevrijding van de dorpen in onze gemeente met Nieuw-Heeten en Heeten gevolgd door Luttenberg en Mariënheem op 10 april, Raalte en Broekland op 11 april, Heino op 12 april en tenslotte Lierderholthuis en Laag Zuthem op 13 april 1945.

Het einde van vijf gitzwarte jaren in Salland was een feit. Vijf jaren van leed die bepalend zijn geweest voor veel families. Voor vele generaties. Ook hier en nu nog.

Vijf jaren van nazi-overheersing die gepaard gingen met plunderingen, razzia’s, tewerkstelling, de avondklok. Met gevoelens van angst, vernedering, willekeur en onmacht.

Vijf jaren met slachtoffers, ook in onze gemeenschappen. Dienstplichtige soldaten die hun leven verloren in de eerste weken van de oorlog. In Raalte werden 39 inwoners van Joodse afkomst weggevoerd. 38 van hen zijn omgebracht. Helden die het verzet in de verschillende dorpen leidden werden opgepakt en soms ook gefusilleerd. De V2-ramp maakte 19 slachtoffers op 4 december 1944 in Luttenberg.

De opluchting was groot toen de bevrijding kwam tussen 9 en 13 april 1945.

En 75 jaar bevrijding wordt dan ook groots gevierd in onze dorpen met uitgebreide programma’s die zijn ontstaan in de lokale gemeenschappen rondom lokale thema’s. Het leeft enorm en het is hartverwarmend om zoveel vrijwilligers te zien die zich inzetten om 75 jaar vrijheid levend te houden.

Het programma in Mariënheem wordt bijvoorbeeld georganiseerd rondom de beschieting van een trein op 25 februari 1945. In Heino staat de gijzeling van 66 mannen als vergelding van een gewonde Duitse soldaat centraal. Heino werd 12 april bevrijd, maar op 14 april keerden deze mannen pas ongedeerd terug. Tot die tijd leefde iedereen tussen hoop en vrees. Er kon na twee dagen pas het echte feest worden gevierd.

In Raalte wordt een kunstwerk van Daan Roosegaarde getoond in de Plaskerk. Roosegaarde maakte een tijdelijk kunstwerk van honderdvierduizend fluorescerende stenen om alle slachtoffers van de Holocaust te herdenken. Ook in Raalte komt een deel van deze stenen te liggen ter nagedachtenis van de 38 omgekomen Joodse inwoners. En we sluiten af op 5 mei met een uniek bevrijdingsconcert in Raalte voor alle inwoners. Ga naar raalteviertvrijheid.nl voor alle programma’s.

75 jaar Vrijheid

Het is goed om stil te staan bij 75 jaar bevrijding, en de herinneringen levend te houden.

Stilstaan bij de verhalen van toen, bij de Tweede Wereld Oorlog; stilstaan bij de Holocaust; stilstaan bij de bevrijding van de Duitsers.

En stilstaan bij de Vrijheid zelf.

Jan Willem Bartels, een 17-jarige jongen die woonde aan de Rijksweg Heino-Zwolle dichtbij de Ganzepannebrug schreef in zijn dagboek op13 april, de dag van zijn bevrijding: “Vanmorgen was nog alles rustig. Vader en ik zijn toen op verkenning uitgegaan. We wilden eens voorzichtig proberen om thuis te komen om te zien hoe het daar was. Toen we uiteindelijk thuis kwamen zagen we de Canadese soldaten al over de weg lopen. De tranen kwamen ons in de ogen van blijdschap. Na zoveel ellende en na bijna 5 jaar onder de druk van de Duitsers te hebben gezeten waren we nu opeens vrij. Dat woordje “vrij”, we kenden het bijna niet meer.”

Vrij zijn. Vrijheid. Wat is dat eigenlijk? Voor Jan-Willem Bartels was dat duidelijk in 1945.

Maar wat is vrijheid in onze huidige tijd? Wat is vrijheid voor u? Koesteren we die vrijheid eigenlijk wel?

Vrijheid is voor mij dat je mag zijn wie je wilt zijn, je mag vinden wat je wilt vinden, je mag geloven wat je wilt geloven, je mag liefhebben wie je wilt liefhebben.

Eigenlijk de mogelijkheid om te doen en laten wat je wilt terwijl een ander ook kan doen en laten wat hij wil. Een cruciale kernwaarde van onze samenleving die wordt geborgd door onze grondrechten in de Grondwet en onze liberale democratie. In beiden leeft de geest van de bevrijding in mijn ogen voort.

Hoofdstuk 1 van de Grondwet is de basis. Gelijke behandeling met vrijheid van seksuele voorkeur, de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering, de
onaantastbaarheid van het lichaam. Dus om onze vrijheid te koesteren moeten we onze grondrechten koesteren.

Maar de vrijheid is niet ongelimiteerd. Gelukkig maar, want als iedereen kon doen waar hij zin in had dan betekende jouw vrijheid vaak de onvrijheid van een ander.

Het vuurwerkverbod is hiervan een mooi actueel voorbeeld. Aan de ene kant de vrijheid van inwoners om vuurwerk af te steken. Waarom zou je die vrijheid beperken? Anderzijds betekent  vuurwerk nu voor anderen een beperking van hun vrijheid. De oude buurvrouw die niet naar buiten durft, ongelukken en schade voor de samenleving, overlast voor dieren, hulpverleners die hun werk niet kunnen doen. Wat is de juiste balans?

Het debat over de beperking van deze vrijheid, hoe ver dit mag gaan en op welke wijze dit wordt vormgegeven is de rode draad in onze politieke geschiedenis. Het is de essentie van onze liberale democratie. Want er is niet één waarheid. Mensen hebben verschillende waarden en visies op vrijheid. Dus om onze vrijheid te koesteren moeten we onze liberale democratie koesteren.

Ik noem het bewust onze liberale democratie. Dat is onze vorm van samenleven. Democratie: de meeste stemmen gelden. Liberaal: individuele vrijheden en rechten worden beschermd, ook van
minderheden, ongeacht de vraag hoe de meerderheid daarover denkt.

Tussen beide bestaat natuurlijke spanning. Hoeveel ruimte pakt de meerderheid, hoeveel vrijheid krijgt de minderheid? Hoe individueel en afwijkend van de meerderheid mag je zijn? Neem vrouwenrechten, homorechten, vraagstukken over levenseinde via abortus of euthanasie, vrijheid van onderwijs, integratie versus assimilatie.

In Nederland mag je gelukkig een individu of groep zijn die afwijkt van de meerderheid. En dit was geheel weg in de Tweede Wereldoorlog. Anderen bepaalden jouw vrijheid. Geen enkele tegenspraak, geen verdeling van macht, geen minderheden die werden beschermd. Het tegenovergestelde met miljoenen doden tot gevolg.

En daarom was Jan-Willem Bartels zo blij op 13 april 1945 dat hij en zijn vader weer vrij waren. We moeten we deze vrijheid vieren en koesteren. Allemaal!

Maar dit mooie systeem van vrijheid, grondrechten en de liberale democratie staat soms wel onder druk in een tijd dat we juist 75 Jaar Vrijheid moeten vieren.

Om de vrijheid te beschermen in een liberale democratie moeten de discussies over de inhoud gaan, over de waardentegenstellingen, over belangentegenstellingen, over politieke standpunten. Het ondermijnen van het systeem zelf voor eigen politiek gewin zet onze vrijheid onder druk.

Ik zie te vaak dat wordt getwijfeld aan de representativiteit van het parlement en de onafhankelijkheid en integriteit van de rechtspraak, de wetenschap en de journalistiek. Andere feiten en meningen worden niet inhoudelijk bevochten, maar de boodschapper wordt verdacht gemaakt, weggezet in een ideologische hoek, beticht van verraad. Bewuste polarisering vindt plaats, die groepen tegen elkaar opzet en die het vijanddenken stimuleert.

Steeds vaker wordt geprobeerd om de vrijheid te begrenzen, omdat de mening niet aan staat, het geloof niet aan staat, de geaardheid niet aanstaat, de inhoud van een betoging niet aan staat. De roep om de vrijheid van een ander in te perken. Vrijheid selectief toe te kennen, alleen aan de meerderheid. De eigen vrijheid lijkt heilig, maar die van een ander niet.

Beste aanwezigen,

Om vrij te zijn.

Koester dan uw eigen vrijheid, maar koester ook de vrijheid van een ander.

Koester dan uw grondrechten, maar koester ook de grondrechten van een ander.

Koester dan allemaal onze prachtige liberale democratie.

Onze wet begrenst, uw moraal begrenst, maar verder moeten we met elkaar het gesprek aan blijven gaan over de inhoud. We moeten verbinding zoeken met alle inwoners. Iedereen moet zich
vertegenwoordigd voelen in onze democratie. En dan consensus zoeken via stevige inhoudelijk debatten.

Dat zou een mooi eerbetoon zijn aan 75 Jaar Vrijheid.

Dank u voor uw aandacht. Ik wens u een heel vrij 2020 toe en alle bijna-75-jarigen een hele fijne verjaardag.


'40-'45 Raalte beelden.

m.m.v. Raalte Clopedie​

Persoonlijke Verhalen.​

m.m.v. Raalte Clopedie​


Programma.

De oorlog van 40-45 eindigde voor die eerste groep op 11 april ergens in de namiddag. De eerste Canadese eenheden arriveerden in het centrum van Raalte dorp. En dat moment was het meest logische ijkpunt om te stellen dat Raalte dorp bevrijd was. Al had er wellicht nog een Duitser ergens aan de rand de Raalte gezeten het moment van het arriveren van de eerste bevrijders zie ik om praktische redenen als het moment van die bevrijding. De tweede groep die ik sprak die vierde naar mijn gevoel die bevrijding niet. In elk geval heel anders. In veel gevallen was zelfs het lot van de vermisten nog niet eens bekend. Kon men iets vieren of moesten zij rouwen?

Activiteiten t/m 11 april
Hier komt de omschrijving van het evenement of activiteit. Vanaf medio februari zijn de Raalte Viert Vrijheid-vlaggen te koop bij Albert Heijn voor slechts € 15,50. Deze zijn duurzaam geproduceerd en ieder jaar te…
Periode van 11 april – 5 mei allerlei activiteiten o.a.
1 april tot 5 mei fotobiënnale met ‘thema’vrijheid is…’Een samenwerking tussen Fotoclub Salland, het Carmel College en zorgcentrum Angeli Custodes. Een foto expositie in de tuin van Angeli Custodes. Deze wordt geopend door burgemeester…
5 mei
Vrijheidsdiner bij de Zwaan / Brasserie Zwakenberg voorafgaand aan vrijheidsconcert (E 75,- p.p.) Spectaculair vrijheidsconcert bij de Kruisverheffing Speciale editie van het Weekblad van Salland in ‘oude stijl’ Gezamenlijke website voor de gemeente Raalte…

Samen Vieren.

Activiteiten

Herdenken en vieren doen we samen. In de dorpen worden verschillende activiteiten georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Sommige initiatieven zijn al uitgewerkt, andere moeten nog vorm krijgen. Een aantal voorbeelden:

Raalte

De stichting Raalte viert vrijheid organiseert tussen 11 april en 5 mei verschillende activiteiten, met als grote afsluiting een vrijheidsconcert in het centrum van Raalte op 5 mei. Dit concert staat in het teken van lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een bijzonder concert met videomapping op de Kruisverheffing. Kijk voor meer informatie op www.raalteviertvrijheid.nl. Contact: communicatie@raalteviertvrijheid.nl

Lopers van AV Salland halen het bevrijdingsvuur op uit Normandië. Het is een estafetteloop van 800 km. Ze lopen zoveel mogelijk dezelfde route als de Canadezen in 1945. De lopers en het bevrijdingsvuur komen op 5 mei in Raalte aan. Contact: marjamulder@home.nl

Vanaf 11 april t/m 5 mei zet de Plaskerk haar deuren open om verhalen over de oorlog te vertellen. Er zijn verschillende activiteiten in voorbereiding.

Verder zijn onder andere de volgende activiteiten gepland:

– Bevrijdingsfeest op de Plas. Opening d.m.v. mini concert van de Pauwer Girls met muziek uit de jaren 40-45
– Expositie foto’s uit boek ‘Raalte in Oorlogstijd’ op de Plas op een 30 meter lang doek
– Expositie van Jos Segbers
– Verschillende dans en muziekoptreden
– Lezingen en verschillende uitvoeringen
– Vrijheidsdiner Hotel de Zwaan / Brasserie Zwakenberg
– etc, etc.

 De Historische Vereniging Raalte en Omstreken werkt aan een expositie en een speciale uitgave van het kwartaalblad Kruudmoes. Contact: g.hannink@planet.nl

–> Klik hier voor meer programmainformatie <–

–> Download hier het programma  <–

Daarnaast vinden er nog veel meer activiteiten plaats, zoals:

Theatervoorstelling Jonge Honden

Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen krijgen de mogelijkheid om naar de voorstelling Oorlogswinter van de Jonge Honden in het HOFtheater te gaan. Contact: info@hoftheater.nl

Kunstwerk Daan Roosegaarde

Het kunstwerk ‘levenslicht’ van kunstenaar Daan Roosegaarde komt naar het centrum van Raalte. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. In Raalte wordt, net als in veel andere gemeenten, een deel van het kunstwerk tijdelijk tentoongesteld. Contact: sharon.neulen@raalte.nl

Fotobiënnale Fotoclub Salland

Fotoclub Salland maakt samen met leerlingen van het Carmel College Salland een portretreeks van mensen van 5 t/m 95 jaar. Het thema is vrijheid. De portretten worden in de tuin van verzorgingstehuis Angeli Custodes tentoongesteld. Contact: info@fotoclubsalland.nl

Contact

Wilt u in contact komen met een initiatief? Neem dan contact op via bovengenoemde e-mailadressen.

Ga voor alle activiteiten in de gemeente Raalte naar www.raalteviertvrijheid.nl . Daar kunt u ook uw eigen activiteit aanmelden. Het activiteitenoverzicht wordt de komende maanden verder gevuld. Op www.overijsselviertvrijheid.nl vindt u een overzicht van alle activiteiten in Overijssel. Ook daar kunt u uw eigen activiteit aanmelden.

Vrijheid

Vrijheid is een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. We zijn samen verantwoordelijk om vrijheid door te geven. In 2020 vieren we alle vormen van vrijheid. We vieren dat iedereen een eigen mening mag hebben, je verliefd mag worden op wie je wilt en dat het niet uit maakt welke achtergrond je hebt. Op verschillende dagen in het jaar besteden we hier aandacht aan. In de gemeente Raalte mag iedereen zichzelf zijn!

Programma buurtdorpen.

De Tweede Wereloorlog
mag nooit vergeten worden.

Final Speech van Winston Churchill - Darkest Hour

Contact

Zoek je contact met ons?
Dan is het het makkelijkst om een mailtje te sturen.
Wij komen dan snel bij je terug met een passend antwoord.

MAIL ONS: secretariaat@raalteviertvrijheid.nl
Bel ons: 0572-366127